Efektem partnerstwa w ramach ekosystemu innowacyjności Software République (Orange, Grupa Renault, STMicroelectronics i Thales) jest uruchomienie przemysłowej produkcji terminala ładowania Mobilize PowerBox na nowej linii produkcyjnej w zakładach elektronicznych Symbiose firmy LACROIX w Beaupréau-en-Mauges (departament Maine-et-Loire, Francja). Początkowa zdolność produkcyjna wynosić będzie 65 000 sztuk na rok. Terminal ładowania Mobilize PowerBox trafi wkrótce do sprzedaży w sieci Renaultz przystosowaniem do wszystkich modeli elektrycznych poszczególnych marek Grupy Renault.

Mobilize Powerbox – dwukierunkowy terminal ładowania produkowany we Francji przez firmę LACROIX

Firma LACROIX, będąca ekspertem w projektowaniu i produkcji urządzeń i rozwiązań z dostępem do Internetu, zainstalowała w swoich zakładach Symbiose nową linię produkcyjną na potrzeby produkcji terminala Mobilize PowerBox. Dzięki strategii LACROIX wdrażania w pełni zautomatyzowanego i skomputeryzowanego Przemysłu 4.0 już w pierwszej fazie zdolność produkcyjna linii wynosić będzie 65 000 terminali na rok. W razie potrzeby sprostania rosnącym oczekiwaniom rynku możliwe będzie zwiększenie produkcji, a nawet jej podwojenie. Symbiose jest zakładem 4.0 Grupy, uruchomionym we wrześniu 2022 roku i usytuowanym w Beaupréau-en-Mauges w departamencie Maine-et-Loire. Stanowi on element strategii Grupy przeniesienia całej swojej produkcji elektronicznej na teren Francji. Ponadto zakład będzie mógł korzystać z sieci lokalnych dostawców, co pozwoli zmniejszyć ślad węglowy łańcucha dostaw.

Unikalny projekt stworzony przez założycieli i partnerów Software République

Software République to otwarty ekosystem innowacji powstały z myślą o inteligentnej, bezpiecznej i zrównoważonej mobilności. Terminal Mobilize PowerBox, dzięki bogatemu doświadczeniu członków Software République (Orange, Grupa Renault, STMicroelectronics i Thales) oraz ich partnera technologicznego IoTecha Corp, został zaprojektowany, tak aby zapewnić maksimum cyberbezpieczeństwa i pozostawać zawsze w czołówce technologicznego zaawansowania dzięki systemowi zdalnej aktualizacji. To dzięki temu wspólnemu wysiłkowi możliwe było dostarczenie terminala marce Mobilize w rekordowym czasie. Każdy z partnerów wniósł w ten projekt wkład w zakresie swojej specjalizacji:

– IoTecha Corp: Sprawdzone w praktyce inteligentne urządzenia i oprogramowanie do ładowania, sterowanie procesami przemysłowymi, protokoły ISO15118 i OCPP,

– Orange: telekomunikacja 4G i usługi powiązane,

– Grupa Renault: struktura systemów ładowania samochodów elektrycznych,

– STMicroelectronics: komponenty półprzewodnikowe: mikroprocesor, łączność i bezpieczeństwo,

– Thales: cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, bezpieczne logowanie i zarządzanie dostępem.

Terminal zawsze zgodny z duchem czasu i swoim ekosystemem

Mobilize PowerBox jest terminalem ładowania dostosowanym do wszystkich rodzajów sieci elektrycznych, zarówno jednofazowych, jak i trójfazowych. Może być instalowany wewnątrz lub na zewnątrz, na ścianie lub na słupie. W domu może być wykorzystywany jako element domowego ekosystemu elektrycznego, ponieważ jest wyposażony w dynamiczny system zarządzania energią pozwalający regulować moc ładowania w zależności od dostępnej mocy i uniknąć w ten sposób wszelkich przerw w zasilaniu domowej instalacji.

Terminal Mobilize PowerBox działa na prąd przemienny (AC). Zapewnia moc ładowania mogącą wynosić do 22 kW, w zależności od parametrów instalacji elektrycznej i parametrów pokładowego systemu ładowania w pojeździe. Mobilize PowerBox jest kompatybilny ze wszystkimi pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi typu plug-in wyposażonymi w gniazdo ładowania Typ 2.

Mobilize PowerBox: gama czterech terminali wychodzących naprzeciw wszelkim potrzebom

Terminal Mobilize PowerBox jest dostępny w czterech wersjach dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników indywidualnych i biznesowych:

– Wersja UNO: dla osób poszukujących prostego, bezpiecznego domowego terminala ładowania.

– Wersja UNO PLUS: przystosowana do infrastruktury zainstalowanej w firmach bądź osiedlach. Jest wyposażona w czytnik kart RFID, aby zapewnić dostęp do terminala wyłącznie upoważnionym użytkownikom. Zapewni to zarządzającemu terminalem lepszą kontrolę jego wykorzystania.

– Wersja UNO PRO: zaprojektowana jako terminal dostępny publicznie lub instalowany u pracowników. Ta wersja posiada czytnik RFID i licznik MID (Measurement Instruments Directive) do rozliczania zużytej energii elektrycznej. Licznik MID upraszcza procedurę zwrotu wydatków służbowych poniesionych przez pracowników, poświadczając zużycie energii podczas ładowania samochodu w miejscu zamieszkania.

– Wersja VERSO (dwukierunkowa): do ładowania pojazdu, ale także do przesyłania energii elektrycznej z powrotem do sieci domowej lub sieci publicznej. Wersja ta generuje znaczne oszczędności dla użytkowników. Mobilize PowerBox VERSO dzięki technologii opartej na prądzie przemiennym zapewnia dwukierunkowe ładowanie szerokim rzeszom użytkowników, przyczyniając się do znaczącego zwiększenia wpływu inteligentnego zarządzania energią. Ten dwukierunkowy terminal trafi do sprzedaży w dniu premiery elektrycznej wersji Renault 5.

Wszystkie cztery wersje będą korzystać z automatycznych aktualizacji i zdalnej diagnostyki (FOTA – firmware over the air) z transmisją danych poprzez Wi-Fi lub Ethernet. Będą one wyposażone w bezpieczne gniazdo Typ 2 lub przewód ładowania o długości 6,5 m (poza Francją). Wersje UNO PRO i VERSO będą również dysponowały łącznością 4G.

Aplikacja „My PowerBox” do zdalnego sterowania i monitorowania ładowania

„My PowerBox” umożliwia użytkownikom zdalnie sterowanie ładowaniem i przeglądanie historii zużycia energii. Aplikacja umożliwia również przesunięcie ładowania na noc (między północą a 6 rano), co optymalizuje koszty ładowania zgodnie z opcjami zawartymi w umowie na dostawę energii elektrycznej. Ponadto użytkownicy będą mogli otrzymywać w swojej aplikacji powiadomienia informujące ich za każdym razem o zakończeniu procesu ładowania. Aby zapobiec wszelkiemu nieupoważnionemu korzystaniu z terminala, klienci będą mogli zablokować dostęp do terminala ze swojej aplikacji.

Uproszczona procedura zakupu mająca ułatwić użytkownikom przestawienie się na pojazdy elektryczne

Propozycja zakupu i instalacji terminala Mobilize PowerBox będzie składana wszystkim klientom przy zakupie samochodów elektrycznych w sieci Renault. Aby ułatwić klientom przejście na mobilność elektryczną, będą oni mogli dokonać zakupu terminala w formule „all-inclusive”, opracowanej we współpracy z Mobilize Power Solutions: stała cena ustalana na podstawie uwarunkowań montażu terminala w miejscu zamieszkania, w szczególności jego usytuowania względem licznika energii elektrycznej, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia opartego na Mapach Google. Nie jest do tego potrzebna uprzednia wizyta techniczna, wystarczy prosta weryfikacja w formie wideokonferencji przeprowadzona przez eksperta Mobilize Power Solutions aby sprawdzić zgodność instalacji elektrycznej klienta z wymaganiami. Następnie ustalany jest termin montażu terminala przed datą wydania zakupionego samochodu klientowi i w przeciągu maksimum 45 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

1 V2G: Vehicle-to-grid